Apie draugiją "Jungės"

Draugija "Jungės" yra savarankiška ir savanoriška asociacija, vienijanti ir koordinuojanti draugijos narių pastangas geriau pažinti savo gimtąjį kraštą - jo gamtos ir kultūros vertybes, prisidėti prie jų saugojimo ir puoselėjimo, o taip pat stiprinti ryšius tarp šalia gyvenančiu žmonių.

Draugijos moto pasirinkome žymios Lietuvos kultūros veikėjos profesorės Meilės Lukšienės žodžius: "Kelias į visuminį savęs paties, savo tautos kultūros ir pagaliau pasaulio matymą, suvokimą eina per įvairovės individualumo stebėjimą ir supratimą, ieškant jungių - ryšių, tik ne schematiškų, nedeformuojančių natūralios reiškinių eigos."


Siekdama užsibrėžto tikslo, Draugija kelia sau šiuos uždavinius:

o Rinkti medžiagą apie gimtojo krašto gamtos ir kultūros vertybes - žmonių prisiminimus, pasakojimus, nuotraukas, straipsnius, knygas ir pan.

o Skleisti surinktą informaciją, o taip pat skatinti žmones aktyviai dalyvauti tvarkant, kuriant, saugant ir puoselėjant savo gyvenamąją aplinką. Propaguoti Draugijos veiklą. Užsiimti leidyba.

o Rinkti ir skleisti informaciją apie kitų organizuojamus kultūrinius renginius.

o Organizuoti pažintines keliones ir ekskursijas, ypatingai jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms.

o Organizuoti talkas ir dalyvauti ilgalaikiuose aplinkos tvarkymo bei priežiūros projektuose. Propaguoti aplinkosaugines idėjas.

o Organizuoti arba prisidėti organizuojant įvairius kultūrinius renginius (šventes, plenerus, parodas, paskaitas, susitikimus, laisvalaikio stovyklas, įvairius mokymus ir pan.)

o Organizuoti arba prisidėti organizuojant sporto renginius.

o Palaikyti ryšius su kitomis visuomeninėmis kultūrinėmis organizacijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais, muziejais ir panašiomis institucijomis.

o Vykdyti komercine veikla, gautas lėšas panaudojant draugijos reikmėms.

o Ieškoti draugijos veiklos finansavimo šaltinių: ruošti projektus, bendradarbiauti su privačiais rėmėjais ir firmomis, labdaros fondais ir organizacijomis.

o Organizuoti pilietines akcijas (protesto ir/ ar solidarumo).
Draugijos būstines adresas: Gaidžiabūdes g. 7, LT-02233 Vilnius. Juridinio asmens kodas: 300656299.
Draugijai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Jei norite su mumis susisiekti, rašykite adresu: laiskai@'šios svetaines pavadinimas'.

Draugija "Jungės" 2008-2017